Barion Pixel
Speaking Topic Education Header Image
PRINT

Speaking Topic: Education

Discuss the following conversation questions on the topic of Education. You can use them for self-practice or a classroom debate.
EASY QUESTIONS
1
Jak důležité je pro tebe vzdělání?
2
Jaké je tvoje nejvyšší dosažené vzdělání?
3
Kdy je pro tebe nejlepší se učit nové věci? Ráno, přes den nebo večer?
4
V kolika letech je obvyklé dokončit základní, střední a vysokou školu?
5
Umíš se učit sám/sama? Jaké materiály používáš?
6
Proč ses rozhodl/a studovat nebo nestudovat na univerzitě?
7
Jaký je tvůj styl učení? Učíte se nejlépe poslechem, čtením nebo interakcí?
8
Navštěvuješ nějaké kurzy, jako např. jazykovou školu nebo lekce vaření?
9
Používal/a jsi nebo používáš při studiu moderní technologie?
10
Je důležité se vzdělávat i jako senior?
ADVANCED QUESTIONS
1
Kdy si myslíš, že začíná vzdělávání dětí?
2
Jaký je systém vzdělávání ve tvé zemi?
3
Co bys změnil/a na vzdělávacím systému ve tvojí zemi?
4
Myslíš, že lidé jsou dostatečně finančně gramotní?
5
Je lepší systém testů a úkolů nebo praktická výuka?
6
Je v dnešní době dostatek řemeslníků nebo lidé preferují studovat humanitní obory?
7
Co si myslíš o myšlence, že veškeré vzdělávání bude probíhat online?
8
Dělí se společnost na méně a více vzdělané? Jak se to projevuje?
9
Jaký přístup ke vzdělání mají rozvojové země?
10
Jak se asi vzdělávají lidé se zrakovým nebo sluchovým postižením?
Where Next: