Barion Pixel
Softening of Consonants Header Image
30
min

Softening of Consonants

Softening of consonants means that certain syllables are pronounced differently with a weaker sound. It happens when a syllable contains a certain consonant in combination with letters Ě or I.

The importance of Ě

The letter Ě was skipped in the previous lesson because it has a powerful feature to soften the pronunciation of syllables. The consonants which trigger this change are d, t, n, b, p, v, m, f.

DĚ, TĚ, NĚ

The three most common letters linked with Ě are d, t, n, forming syllables dě, tě, ně. These are always pronounced with a weakened sound, using the pronunciation of letters ď, ť, ňlike English duke, tube, new [ďe, ťe, ňe].

lo, kovat, ponlí, ulat, lo
lo, sto, let, narač, ko
co, raný, rov, láz, ko
dědeček (grandfather)
DĚDEČEK
grandpa
parkoviště (carpark)
PARKOVIŠTĚ
carpark
dýně (pumpkin)
DÝNĚ
pumpkin
štěně (puppy)
ŠTĚNĚ
puppy

BĚ, PĚ, VĚ, FĚ

Four other softened consonants are b, p, v, f in bě, pě, vě, fě. All of these syllables include the sound of letter jlike English yes – [bje, pje, vje, fje].

hat, lidlo, odvat, chyt, sla
nkava, t, šina, úsch, orka
da, dro, ozna, stat, det
žira, har, kara
FĚ syllbale is fairly rare and appears only at the end of words in specific grammar situations.
hrábě (rake)
HRÁBĚ
rake
pěna (foam)
PĚNA
foam
závěs (curtain)
ZÁVĚS
curtain
karafa (carafe)
O KARAFĚ
about a carafe

The letter m in combination with ě forms . This is always pronounced as if there was an extra ň in the middle – like English new [mňe].

sto, síc, nástí, sr, kro
měna (currency)
MĚNA
currency
Měsíc (Moon)
MĚSÍC
Moon
umělec (artist)
UMĚLEC
artist
těploměr (thermometer)
TEPLOMĚR
thermometer

DI, TI, NI

The letter Ě is not the only one which has the power to soften syllables. The other one is i in combination with consonants d, t, n.

Therefore, syllables di, ti, ni are pronounced as if there were letters ď, ť, ň [ďi, ťi, ňi]. This is slightly similar to dě, tě, ně sounds, but di, ti, ni are different and it is important to distinguish these two groups.

DI
divadlo, lo, rodina, sladidlo, hadi
TI
ticho, tisíc, tanek, otisk, štěs
NI
Nizozemí, žina, koniklec, pok, sloni
hodinky (watch)
HODINKY
watch
stín (shadow)
STÍN
shadow
rybník (pond)
RYBNÍK
pond
sdílení (sharing)
SDÍLENÍ
sharing

When not to soften

Borrowed words with di, ti ni are not usually soften and they keep the original pronunciation.

matematika, optika, univerzita, animace, dialog, audio

The difference between soft and hard

It is important to distinguish the difference between di, ti, ni and dy, ty, ny since mispronouncing words can lead to confusion. Examine the following examples:

I x Y
ky – ky
(thanks! – daggers)
tikat – tykat
(to tick – address sb. informally)
sledi – sledy
(herring – sequences)
oni – ony
(they-men – they-women)
di – rady
(ba glad – advice)
Homework:
Read the following words with Ě:
 • – děkan, úděl, neděle, rozdělat, pozdě
 • – tělocvik, Vojtěch, nátělník, nitě, kleště
 • – Německo, sněžit, jehněčí, kuchyně, slůně
 • – běsnit, naběračka, oběť, hříbě, sobě
 • – pěvec, pěstitel, pěkný, napěchovat, kápě
 • – věci, vědomí, pověra, svěrák, dvě
 • – katastrofě, nymfě, alfě
Read the following words with MĚ:
 • – rozměr, odměna, měřítko, směrník, zeměpis
 • – Země, mělčina, změna, slaměný, směnárna
Read the following words with di, ti, ni:
 • di – divočák, divák, hodina, vadit, lidi
 • ti – tiskárna, tišit, ploštice, naproti, oblasti
 • ni – ničema, nikam, rolnička, učebnice, blázni
 • di, ti, ni – diskotéka, sediment, etika, atipický, Monika, ikonický
Read the following groups:
 • di-dy – vadí – vady, rodí – rody, sudí – sudý
 • ti-ty – letí – lety, svatí – svatý, potratí – potraty
 • ni-ny – honí – hony, paní – pany, slaní – slaný
My Notes:
Where Next:
Discussion: