Barion Pixel
Special Characters Header Image
35
min

Special characters

Apart from the 26 basic latin characters, the Czech alphabet has 11 more special characters with extra diacritical signs and one unique letter CH.

Acute aka comma (čárka)

All vowels (a, e, i, o, u, y) can have a comma above the letter. This is professionally called an acute and its purpose is to make the vowel sound longer.

Á
máma, smeták, pohár, prádlo, salát
É
léky, trenér, problém, fén, kupé
Í
míle, mísa, bílek, papír, kopí
Ó
óda, gól, róba, pól, pórek
Ú
únava, ústa, úhel, manikúra, túra
Ú is used only at the start of the word and in borrowed words. In the middle of the word is typically used Ů instead.
Ý
mlýn, sýr, strýc, výskok, rýma
tráva (grass)
TRÁVA
grass
mléko (milk)
MLÉKO
milk
vítr (wind)
VÍTR
wind
citron (lemon)
CITRÓN
lemon
úkol (task)
ÚKOL
task
skútr (scooter)
SKÚTR
scooter
bat (netopýr)
NETOPÝR
bat
pádlování (paddling)
PÁDLOVÁNÍ
paddling

Ring (kroužek)

The only letter which has a ring is ů. It is pronounced in the same way as ú, however it can be used only in the middle of the word or at the end. On the other hand, ú is used only at the start of the word or in the middle when it is a borrowed word from a different language (such as manikúra and túra in the example above).

Ů
dům, půda, sůl, krůta, stůl

Caron aka little hook (háček)

Eight letters have a little hook above the letter, this is linguistically called a caron. The sound of the basic letter is modified, resulting in a special sound. All letters with the little hook are covered below.

Č
čepice, slečna, pečivo, kačena, kočka
Č is pronounced as in English chair or catch.
Ď
ďas, ďobat, Naďa, maďar, Boďas
Ď is not a very common letter in Czech. It is pronounced like English duke or produce. The uppercase Ď is written with a typical caron above. However, the lowercase ď transforms into a caron on the side of the letter, resembling a comma.
Ě
Ě is individually discussed in the next chapter.
Ň
ňadro, laň, jabloň, povodeň, zbraň
Ň is not a very common letter in Czech either. It is pronounced like New York.
Š
šaty, šašek, mušle, kašel, koš
Š is pronounced like in English shower or vanish.
Ť
ťapka, ťulpas, koťata, taťka, labuť
Ť is not a very common letter in Czech. It is similar to English tube or stew. The uppercase Ť is written with a typical caron above. However, the lowercase ť transforms into a caron on the side of the letter, resembling a comma.
Ž
žena, život, ježek, muži, lože
Ž is pronounced like English pleasure or treasure.
slečna (young lady)
SLEČNA
young lady
mládě (baby animal)
MLÁĎATA
baby animals
oheň (fire)
OHEŇ
fire
pošta (post office)
POŠTA
post office
trať (railway)
TRAŤ
railway
lyže (ski)
LYŽE
skis
tučňák (penguin)
TUČŇÁK
penguin
déšť (rain)
DÉŠŤ
rain

Letter Ř

Ř is the most feared and challenging sound for all students since it is used only in the Czech language. It is a combination of R and Ž said together in a very fast manner. Even Slovak people have difficulties pronouncing such a sound, so do not worry if you cannot master this letter immediately. Listening and speaking practice will lead to perfection.

Despite being difficult, Ř appears in the most essential words such as numbers, months, days of the week etc.

Ř
řepa, Řecko, kuře, středa, keř
řeka (river)
ŘEKA
river
dřevo (wood)
DŘEVO
wood
pekař (baker)
PEKAŘ
baker
třicet tři (thirty three)
TŘICET TŘI
thirty three

Letter CH

CH is a digraph, a pair of two letters used together to represent a single sound. It is always considered a single letter (when counting letters, in crosswords etc.). The pronunciation of CH tends to be unvoiced but some people prefer to pronounce it with a stronger accent, resulting in a voiced sound.

CH
chleba, chobot, pochvala, rychlost, lenoch
chata (cottage)
CHATA
cottage
ucho (ear)
UCHO
ear
socha (statue)
SOCHA
statue
prach (dust)
PRACH
dust

Umlaut (přehláska)

Umlaut is a German symbol used in ä, ö, ü. They can rarely appear in Czech surnames, brand names and street names such as Fügnerova or Jägermeister. They are not represented in the Czech alphabet and you are not likely to need them.

Even though the Czech language is phonetically well-equipped, it is missing the English J sound like in words jeans, jeep, jungle, jam etc. It is replaced with two letters D and Ž which produce the same sound of this J.

ez, ungle, entlmen, in, Fii
džíp (jeep)
DŽÍP
jeep
džíny (jeans)
DŽÍNY
jeans
džus
DŽUS
juice
džem (jam)
DŽEM
jam

The importance of special characters

All above-mentioned letters are an important part of the system of the Czech pronunciation. Mispronouncing special characters can lead to confusion and saying a completely different word. You can read more in the article Why are special characters important?

The following are some examples of real words:

A x Á
pata – pátá
(a heel – fifth)
lak – lák
(varnish – brine)
mast – mást
(ointment – to confuse)
vazy – vázy
(necks – vases)
drahá – dráha
(expensive – track)
R x Ř
rada – řada
(advice – a row)
rez – řez
(rust – a cut)
rasa – řasa
(a breed – an eyelash)
rád – řád
(be glad – an order)
var – vař
(the boiling point – cook!)

The next chapter will introduce you to Ě and softening of consonants.

Homework:
Read the following words with long vowels:
 • á – táta, bláto, váha, sádra, káva
 • é – kupé, tér, pravé, jméno, mokré
 • í – bída, lízat, píle, síla, svítat
 • ó – tón, citrón, bujón, kódy, skóre
 • ú/ů – údolí, úterý, půlka, domů, kůra
 • ý – mýval, lýtko, dobrý, velký, mladý
Read the following words with other characters:
 • č – čára, počin, ročenka, léčba, ovladač
 • ď/ť/ň – ďolík, ďábel, ťukat, zeť, ňafat, síň
 • š – šátek, šéf, košík, Vašek, pleš
 • ž – žemle, žolík, růže, požár, mroži
 • ř – řádek, vařit, březen, křída, mořský
 • ch – chyba, chocholka, pech, rachot, chlupy
 • – džudo, džihád, bendžo, Mahárádža, Ázerbájdžán
Read the following groups:
 • a-á – pára – párá, pravá – práva, váha – váhá
 • e-é – pera – péra, peci – péci, tečka – téčka
 • i-í/y-ý – litá – lítá, vir – vír, byt – být, syrový – sýrový
 • u-ů – domů – domu, může – muže, půdy – pudy
 • – moc – moč, lán – laň, kos – koš, ryze – rýže, kur – kuř
My Notes:
Where Next:
Discussion: