Barion Pixel
T&C Page Header

Zásady ochrany osobních údajů

01. ÚVOD

Czech Time (Tomáš Ptáčník, IČ 027 42 667) (dále jen “my” nebo “nás” nebo “naše”) respektuje soukromí svých uživatelů (dále jen “uživatel” nebo “vy”). Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a chráníme vaše údaje, když navštěvujete naše webové stránky CzechTime.cz, včetně jakýchkoli jiných mediálních forem, mediálních kanálů, mobilních webových stránek nebo mobilních aplikací, které s nimi souvisejí nebo jsou s nimi propojeny (dále společně jen “stránky”). Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, opusťte tyto stránky.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit. Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data “Poslední aktualizace” těchto Zásad ochrany osobních údajů. Jakékoli změny nebo úpravy budou účinné okamžitě po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na Stránkách a vy se vzdáváte práva na obdržení konkrétního oznámení o každé takové změně nebo úpravě.

Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a byli informováni o jejich aktualizacích. Bude se mít za to, že jste byli seznámeni se změnami v jakýchkoli revidovaných Zásadách ochrany osobních údajů, že se na vás vztahují a že jste je přijali, pokud budete Stránky používat i po datu zveřejnění takových revidovaných Zásad ochrany osobních údajů.

02. SHROMAŽĎOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Informace o vás můžeme shromažďovat různými způsoby. Informace, které můžeme shromažďovat na Stránkách, zahrnují:

Osobní údaje

Osobní údaje, jako je vaše jméno, úplná nebo částečná adresa, e-mailová adresa a demografické údaje, jako je váš věk, pohlaví, země původu a zájmy, které nám dobrovolně poskytnete při registraci na Stránkách nebo když se rozhodnete účastnit různých aktivit souvisejících se Stránkami, jako je online chat a diskusní fóra. Nejste povinni nám poskytovat jakékoli osobní údaje, nicméně vaše odmítnutí nám je poskytnout vám může zabránit v používání některých funkcí Stránek.

Odvozené údaje

Informace, které naše servery automaticky shromažďují při vašem přístupu na Stránky, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, doba přístupu a stránky, které jste si prohlíželi bezprostředně před a po vstupu na Stránky.

Finanční údaje

Ukládáme pouze velmi omezené finanční informace, které zahrnují částku, která byla zpracována, datum a čas nákupu a poslední čtyři čísla vaší platební karty. Jinak všechny finanční informace ukládá náš zpracovatel plateb uvedený na místě nákupu a doporučujeme vám, abyste se seznámili s jeho zásadami ochrany osobních údajů a obrátili se přímo na něj, aby vám odpověděl na vaše dotazy. Mohou shromažďovat údaje související s vaší platební metodou (např. celé platné číslo platební karty, značka karty, datum platnosti) shromážděné při nákupu, objednávce nebo žádosti o vrácení peněz.

Údaje třetích stran

Informace od třetích stran, jako jsou osobní údaje nebo přátelé v síti, pokud svůj účet propojíte s třetí stranou a udělíte webu povolení k přístupu k těmto informacím.

Data ze soutěží, dárků a průzkumů

Osobní a jiné údaje, které můžete poskytnout při účasti v soutěžích nebo dárcích a/nebo při odpovídání na průzkumy.

03. POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ

Přesné informace o vás nám umožňují poskytnout vám hladký, efektivní a přizpůsobený zážitek. Konkrétně můžeme informace shromážděné o vás prostřednictvím Stránek použít k následujícímu:

 • Správa propagačních akcí a soutěží.
 • Asistovat orgánům činným v trestním řízení a reagovat na soudní obsílky.
 • Sestavovat anonymní statistické údaje a analýzy pro interní použití nebo pro použití třetími stranami.
 • Vytvářet a spravovat váš účet.
 • Poskytovat vám cílenou reklamu, kupóny, informační bulletiny a další informace týkající se propagačních akcí a stránek.
 • Zasílat vám e-maily týkající se vašeho účtu nebo objednávky.
 • Umožnit komunikaci mezi uživateli.
 • Vyřizovat a spravovat nákupy, objednávky, platby a další transakce související se Stránkami.
 • Vytvořit o vás osobní profil, aby byly budoucí návštěvy Stránek více přizpůsobeny vašim potřebám.
 • Zvýšit efektivitu a provoz Stránek.
 • Sledovat a analyzovat používání a trendy za účelem zlepšení vašich zkušeností se Stránkami.
 • Upozorňovat vás na aktualizace Stránek.
 • Nabízet vám nové produkty, služby a/nebo doporučení.
 • Provádět další obchodní činnosti podle potřeby.
 • Zabránit podvodným transakcím, monitorovat proti krádežím a chránit před trestnou činností.
 • Zpracovávat platby a jejich vrácení.
 • Vyžádat si zpětnou vazbu a kontaktovat vás ohledně vašeho používání Stránek.
 • Řešit spory a odstraňovat problémy.
 • Reagovat na požadavky týkající se produktů a zákaznického servisu.
 • Zasílat vám informační bulletin.
 • Získávat podporu pro Stránky.

04. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ

V určitých situacích můžeme sdílet informace, které jsme o vás shromáždili. Vaše informace mohou být zveřejněny následujícím způsobem:

Ze zákona nebo k ochraně práv

Pokud se budeme domnívat, že zveřejnění informací o vás je nezbytné pro reakci na právní proces, pro vyšetřování nebo nápravu potenciálního porušení našich zásad nebo pro ochranu práv, majetku a bezpečnosti ostatních, můžeme vaše informace sdílet, jak to povoluje nebo vyžaduje jakýkoli platný zákon, předpis nebo nařízení. To zahrnuje výměnu informací s jinými subjekty za účelem ochrany před podvody a snížení úvěrového rizika.

Poskytovatelé služeb třetích stran

Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které pro nás nebo naším jménem poskytují služby, včetně zpracování plateb, analýzy dat, doručování e-mailů, hostingových služeb, zákaznického servisu a marketingové pomoci.

Marketingová komunikace

S vaším souhlasem nebo s možností odvolat souhlas můžeme sdílet vaše údaje s třetími stranami pro marketingové účely, jak je povoleno zákonem.

Online příspěvky

Pokud na Stránky vkládáte komentáře, příspěvky nebo jiný obsah, mohou vaše příspěvky vidět všichni uživatelé a mohou být trvale veřejně šířeny mimo Stránky.

Obchodní partneři

Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.

05. SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

Soubory cookie

Na Stránkách můžeme používat soubory cookie, sledovací pixely a další sledovací technologie, které nám pomáhají přizpůsobit Stránky a zlepšit vaše zkušenosti. Při přístupu na Stránky nejsou vaše osobní údaje shromažďovány pomocí sledovacích technologií. Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Soubory cookie můžete odstranit nebo odmítnout, ale mějte na paměti, že takový postup může ovlivnit dostupnost a funkčnost Stránek.

Pokud si chcete přečíst více o tom, jak se soubory cookie používají na internetu, a o tom, jak je ovládat nebo zakázat, navštivte stránku www.aboutcookies.org. Mnoho reklamních sítí třetích stran (například Google) umožňuje odhlášení nebo přizpůsobení vašich preferencí.

Analýza webových stránek

Můžeme také spolupracovat s vybranými dodavateli třetích stran, jako je Google Analytics, abychom umožnili technologie sledování a remarketingové služby na Stránkách prostřednictvím souborů cookie první strany a souborů cookie třetích stran, mimo jiné za účelem analýzy a sledování používání Stránek uživateli, určení popularity určitého obsahu a lepšího pochopení online aktivit. Přístupem na Stránky souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací těmito dodavateli třetích stran. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů a kontaktovali je přímo, aby vám odpověděli na vaše dotazy. Osobní údaje těmto dodavatelům třetích stran nepředáváme. Pokud si však nepřejete, aby byly jakékoli informace shromažďovány a používány sledovacími technologiemi, můžete navštívit dodavatele třetích stran nebo nástroj Network Advertising Initiative Opt-Out Tool nebo Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool.

Měli byste si být vědomi toho, že pořízení nového počítače, instalace nového prohlížeče, aktualizace stávajícího prohlížeče nebo vymazání či jiná změna souborů cookie vašeho prohlížeče může také vymazat některé soubory cookie, pluginy nebo nastavení.

06. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat odkazy na zajímavé webové stránky a aplikace třetích stran, včetně reklam a externích služeb, které s námi nejsou spojeny. Jakmile tyto odkazy použijete k opuštění Stránek, nevztahují se tyto Zásady ochrany osobních údajů na žádné informace, které těmto třetím stranám poskytnete, a my nemůžeme zaručit bezpečnost a soukromí vašich informací. Před návštěvou a poskytnutím jakýchkoli informací jakýmkoli webovým stránkám třetích stran byste se měli informovat o zásadách a postupech ochrany osobních údajů (pokud existují) třetí strany odpovědné za tyto webové stránky a měli byste podniknout kroky nezbytné k tomu, abyste podle svého uvážení ochránili soukromí svých informací. Neodpovídáme za obsah nebo postupy a zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení třetích stran, včetně jiných stránek, služeb nebo aplikací, na které mohou být odkazy na tyto stránky nebo z nich.

07. ZABEZPEČENÍ VAŠICH INFORMACÍ

K ochraně vašich osobních údajů používáme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření. Přestože jsme podnikli přiměřené kroky k zabezpečení osobních údajů, které nám poskytujete, mějte prosím na paměti, že navzdory našemu úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neproniknutelná a žádný způsob přenosu dat nemůže být zaručen proti jakémukoli zachycení nebo jinému typu zneužití. Jakékoli informace zveřejněné online jsou náchylné k zachycení a zneužití neoprávněnými osobami. Proto nemůžeme zaručit úplné zabezpečení, pokud poskytnete osobní údaje.

08. ZÁSADY PRO DĚTI

Vědomě nevyžadujeme informace od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme. Pokud se dozvíte o údajích, které jsme shromáždili od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

09. MOŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH INFORMACÍ

Informace o účtu

Informace ve svém účtu můžete kdykoli zkontrolovat nebo změnit, případně svůj účet ukončit následujícími způsoby:

 • Přihlášení do nastavení účtu a aktualizace účtu
 • Kontaktování nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů nebo kontaktního formuláře

Na základě vaší žádosti o ukončení účtu deaktivujeme nebo odstraníme váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace však mohou zůstat v našich souborech, abychom mohli předcházet podvodům, řešit problémy, pomáhat při vyšetřování, prosazovat naše podmínky používání a/nebo dodržovat zákonné požadavky.

E-maily a komunikace

Pokud si již nepřejete dostávat od nás korespondenci, e-maily nebo jiná sdělení, můžete se odhlásit takto:

 • Zadání vašich preferencí při registraci účtu na Stránkách.
 • Přihlášení do nastavení vašeho účtu a aktualizace vašich preferencí.
 • Kontaktování nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů nebo kontaktního formuláře.

Pokud si již nepřejete dostávat korespondenci, e-maily nebo jiná sdělení od třetích stran, jste povinni kontaktovat třetí stranu přímo.

10. MEZINÁRODNÍ TRANSFER

Vaše údaje můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat v jiných zemích, než je vaše země.

Naše servery se nacházejí v České republice. Pokud na naše Stránky přistupujete z území mimo Českou republiku, mějte prosím na paměti, že vaše údaje mohou být přenášeny, ukládány a zpracovávány v našich zařízeních a třetími stranami, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje v jiných zemích.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, pak tyto země nemusí mít tak komplexní zákony o ochraně osobních údajů nebo jiné zákony jako vaše země. Přijmeme však veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony.

Standardní smluvní doložky Evropské komise

Tato opatření provádějí standardní smluvní doložky Evropské komise pro předávání osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny a mezi námi a našimi poskytovateli, kteří jsou třetími stranami, které vyžadují, aby všichni tito příjemci chránili osobní údaje, které zpracovávají z EHP, v souladu s evropskými zákony o ochraně údajů. Podobná vhodná ochranná opatření jsme zavedli i u našich poskytovatelů služeb a partnerů třetích stran a další podrobnosti vám můžeme poskytnout na vyžádání.

10. DODATEK O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ (“DPA”)

Zpracování osobních údajů bezpečným, spravedlivým a transparentním způsobem je pro nás nesmírně důležité. V rámci tohoto úsilí zpracováváme osobní údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (“GDPR”), ruskými zákony upravujícími nakládání s různými typy osobních údajů a oborovými standardy, jako je PCI DSS.

Abychom lépe chránili osobní údaje fyzických osob, poskytujeme tyto podmínky, kterými se řídí naše i vaše nakládání s osobními údaji (“dodatek o zpracování údajů” nebo “DPA”). Tato DPA mění a doplňuje vaše podmínky používání a nevyžaduje z vaší strany žádné další kroky.

Pokud s těmito DPA nesouhlasíte, můžete přestat používat služby webu a zrušit svůj účet.

Abychom vyhověli obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů (“GDPR”), dodržujeme pravidla uvedená v GDPR. Další části těchto zásad ochrany osobních údajů rovněž odkazují na pravidla a povinnosti související s DPA a vztahují se na ně.

“Stránky” “my”, “nás” nebo “naše” odkazuje na vlastníky webových stránek a služeb CzechTime.cz (dále společně jen “Stránky”).

“Uživatel”, “Vy” nebo “Zákazník” se vztahuje na zákazníka nebo uživatele, který se zaregistruje k používání Stránek.

“Strana” označuje Stránky a/nebo Zákazníka v závislosti na kontextu.

Zásady ochrany osobních údajů

 • Každá ze stran souhlasí s tím, že osobní údaje budou podle této dohody o ochraně osobních údajů považovány za důvěrné informace.
 • Osobní údaje zůstávají majetkem strany, která je zveřejnila. Uznáváme, že uživatel je správcem a má nad osobními údaji kontrolu.
 • Osobní údaje uživatele budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely poskytování služeb v souladu s našimi podmínkami poskytování služeb a dalšími písemnými pokyny zákazníka, které budou vzájemně odsouhlaseny.
 • Budeme:
 1. Zavádět a udržovat přiměřený a vhodný bezpečnostní program zahrnující vhodná bezpečnostní, technická a organizační opatření na ochranu před neoprávněným, nezákonným nebo náhodným zpracováním, použitím, vymazáním, ztrátou nebo zničením osobních údajů zákazníků nebo jejich poškozením.
 2. Umožnit přístup k osobním údajům zákazníků pouze zaměstnancům, smluvním partnerům a dodavatelům na základě “potřeby znát” v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností podle podmínek používání.
 3. Zpracovávat osobní údaje zákazníků pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností podle podmínek používání, na základě písemných pokynů zákazníka (pouze po vzájemné dohodě) a v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Po ukončení vašeho účtu osobní údaje odstraníme, zničíme nebo anonymizujeme v souladu s našimi standardními zásadami zálohování a uchovávání podle podmínek používání. K tomuto procesu dojde do 60 dnů. Pokud jsme povinni uchovávat osobní údaje z důvodu zákonů České republiky, vyhrazujeme si právo osobní údaje uchovávat.

Porušení bezpečnosti informací a incidenty

 1. Pokud se kterákoli ze stran dozví o incidentu, který má dopad na zpracování osobních údajů, neprodleně o tom informuje druhou stranu. Strany se dohodly, že budou přiměřeně spolupracovat, aby druhé straně umožnily provést vyšetřování, vypracovat reakci a podniknout nezbytné kroky v souvislosti s incidentem.
 2. Veškerá oznámení podle tohoto oddílu se zasílají na níže uvedené kontakty. Uveďte popis povahy incidentu, jméno a kontaktní údaje kontaktního místa, kde lze získat další informace, popis incidentu a opatření přijatá nebo navrhovaná k řešení incidentu.

Odpovědnost a náhrada škody

Každá strana odškodňuje druhou stranu a chrání ji před veškerými nároky, žalobami, nároky třetích stran, ztrátami, škodami a výdaji, které vzniknou odškodňované straně a které přímo nebo nepřímo vyplynou z porušení této dohody o partnerství nebo v souvislosti s ním.

KONTAKTY

Pokud máte dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese:

Tomáš Ptáčník
Zemědělská 4
613 00 Brno
Česká republika

E-mail: info (at) czechtime.cz

Poslední aktualizace: 20.4.2022